بسم الله الرحمن الرحیم

در این پست دلایل مشکلات و بلاءهای انسان ها را شرح میدهیم که به نوعی میتوان از ان به عنوان راه‌حلی ساده برای رفع مشکلات و بلاء ها استفاده کرد.

امروزه بسیاری از افراد از وضعیت خود می‌نالند و دائم حسرت داشته های دیگر افراد را میخورند، با بیشتر شدن این گونه افراد و رواج پیدا کردن این نوع تفکرات دشمنان هم بیکار ننشته اند و شبهاتی در این مورد طراحی کرده اند.

در شبهاتی که در این مورد وارد شده است دشمنان بیشتر عدالت و عدل الهی را زیر سئوال برده‌اند و سعی کرده‌اند تا عدالت خداوند را زیر سئوال ببرند. در ادامه به برسی دلایل وجود مشکلات و بلاءها در زندگی افراد میپردازیم.

در زندگی همه افراد مشکلات و سختی‌هایی وجود دارد و این که بگوییم زندگی کسی بدون مشکل است امری محال است زیرا در زندگی برای هر کسی مشکلاتی به وجود می‌آید و کسی نمیتواند جلوی این مشکلات را بگیرد.


همه انسان ها مشکلات و سختی دارند

اگر دسته از افراد زندگی‌هایی پر از مشکل داشتند و عده‌ای زندگی‌هایی اسوده و راحت در این صورت میتوانستیم عدالت خدا را زیر سئوال ببریم اما زمانی که همه‌ی مردم جهان در زندگی‌های خود مشکل دارند دیگر نمیتوان عدالت خدا را زیر سئوال برد.

اما زمانی که همه‌ی افراد سختی‌ها و مشکلاتی دارند، در این مواقع دیگر حرف از داشتن مشکلات نیست بلکه حرف از مقدار مشکلات است که برخی افراد زندگی‌های بسیار سختی دارند و برخی زندگی‌های اسوده و راحت‌تری دارند.

اگر همه افراد جهان زندگی‌های یکسانی داشتند بسیاری از اتفاقات در زندگی افراد نمی افتاد، مثلا بسیاری از افراد بوده اند که استعداد‌های خود را زمانی کشف کرده‌اند که توسط مشکلات و سختی‌ها احاطه شده بودند و اگر این مشکلات و سختی‌ها نبود هرگز به استعدادهای خود پی نمی‌بردند.

بد نیست بدانید عدالت به معنی تساوی نیست بلکه به این معنی است که هر کسی با توجه امکاناتی که در اختیار دارد مورد حساب و قضاوت قرار بگیرد، بگذارید بیشتر توضیح بدهم:

اگر به شخصی یک قاشق بدهیم و از او انتظار داشته باشیم که ظرف چند ساعت برای ما چاه بکند انتظار بی جایی است. اما اگر به شخصی یک قاشق بدهیم و از او انتظار داشته باشیم که ظرف چند ساعت هر چقدر که میتواند زمین را بکند انتظار بی جایی نیست و کاملا معقول است.

خداوند هم در روز قیامت با توجه به امکاناتی که در اختیار هر کسی بوده است اعمال اشخاص را محاسبه میکند. 

یعنی از شخص پولدار با توجه به مال و اموالی که داشته است انتظار دارد و از شخص فقیر هم با توجه به مقدار دارایی‌اش انتظاراتی دارد و این گونه نیست که خداوند از هر دو نفر انتظارات یکسانی داشته باشد.


امتحان الهی

خداوند در این دنیا انسان‌ها را با چیزهای مختلفی امتحان میکند، یکی را با مال دنیا، یکی را با شغل و یکی را با مشکلات و سختی ها امتحان میکند.

وسیله‌ی امتحان شدن مهم نیست بلکه نتیجه‌ی امتحان مهم است. اگر افرادی که در زندگی خود مشکلات زیادی دارند به معاد و روز قیامت اعتقاد قلبی داشته باشند با این مشکلات مبارزه میکنند و در اخر هم مبارزه این افراد بدون پاداش باقی نمی ماند.

البته به هر مشکلی هم امتحان گفته نمیشود مثلا برخی از مشکلات هستند که به وجود آورنده آنها خود شخص است و اصلا ربطی به خداوند و امتحان الهی ندارند.


کاسه ای پر از غم و غصه یا کاسه ای پر از خوبی و خوشی؟

دل انسان‌ها هم مانند کاسه‌ای است که باید تا حدودی به خواست خداوند درونش مشکلات، بلاء، غم و دردهایی باشد. حال این غم و غصه‌ها ممکن است غم و غصه‌های دنیوی باشد و هم می‌تواند غم و غصه های معنوی باشد. 

این مورد بستگی به خودمان دارد می‌توانیم کاسه دلمان را با غم و غصه‌های معنوی مثل غم و غصه برای امامان و... لبریزش کنیم به طوری که دیگر برای بقیه غم‌ها جایی نباشد، و هم میتوانیم انقدر حسرت مال دنیا را بخوریم تا دیگر جایی برای معنویات در کاسه دلمان نباشد. انتخاب با خودتان است!


سخن پایانی

اگر فردی باشیم که به معاد و روز قیامت اعتقاد قلبی داشته باشیم، مطمئنا با همه‌ی سختی ها و مشکلات مبارزه میکنیم و از سختی ها و مشکلات برای خودمان پله های ترقی میسازیم؛ زیرا میدانیم که این رنج و سختی ها فقط در همین دنیا است و با تحمل این رنج و سختی ها در این دنیا اخرت خود را اباد میکنیم همچنین میدانیم که خداوند همه چیز را میبیند و در روز قیامت عدلانه اعمال انسانها را مورد حسابرسی قرار میدهد.