سیدمرتضی آوینی 20 مهر 1326 در شهر ری به دنیا آمد، در سال 1333 کلاس اول دبستان را در خمین به پایان رساند. دو سال بعد به دلیل موقعیت شغلی پدر از خمین به زنجان رفتند.