بیاناتی کوتاه از سخنان مقام معظم رهبری درباره جنگ نرم

  • ۱۵:۵۳

 

 ( بیاناتی کوتاه از سخنان مقام معظم رهبری درباره جنگ نرم )

 

1. در این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید…

 

2. شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است

 

3. خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است.

 

  • ۲۲
شبکه های اجتماعی
بنر تلگرام کانون عصر بصیرت
Designed By Erfan Powered by Bayan